photo10686060676

~~شناسه زیرخدمت         عنوان زیرخدمت  عناوین انگلیسی زیر خدمت شرح زیرخدمت گردش کار زیرخدمت لینک سامانه زیرخدمت
15021267100 

ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، 

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

Organization and planning

of space development 

~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت

www.login.dres.ir 

bi.dres.ir

15021267101 

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Implementation of construction projects ~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت www.pms.dres.ir
15021267102 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

Providing space and equipment standards ~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت www.dres.ir/tech
18081267103 

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها

در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

Leading and attracting public contributions

to the construction of schools 

~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت

  epay.dres.ir مشارکت آنلاین 

khayer.dres.ir سامانه خیرین 

15021267106

پاسخ به استعلامات آموزش و پرورش

در خصوص فضای مدارس غیردولتی

Comments on building strength and

capacity building for nonprofit schools 

~~  شناسنامه خدمت ~~نمودار مراحل دریافت خدمت www.login.dres.ir
18081267107

صدور شناسنامه فنی فضاهای

آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

Issuance of a technical identification

 card for education, training and sports education 

~~  شناسنامه خدمت

~~ نمودار مراحل دریافت خدمت

 

www.login.dres.ir  

bi.dres.ir 

 

نکته آموزشی

یمانکاران محترم طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان یک ماه پس از تایید صورتحساب نهایی و پس از دریافت مانده مطالبات ضروریست با مراجعه به واحد حقوقی نسبت به تایید تسویه حساب نهایی قرارداد فی مابین اقدام فرمایند.

کتاب های اموزشی

 کتاب الکترونیک                              دانلود 

کتاب آشنایی با لوازم مورد استفاده در تابلو برق         دانلود

آموزش اتوکد                 دانلود

تاریخ بروزرسانی:   1403/03/22

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394